לחשוב מחדש על הכשרת מורים חקירה של פרקטיקה מורכבת בעזרת שלושה פרדוקסים

מילי אפשטיין ינאי במאמר זה אבחן פרדוקסים של ידע , סמכות ותקשורת כפי שהם באים לידי ביטוי במצבי הוראה ולמידה ; כפועל יוצא מתהליך זה אציע גישה לעיצוב מחדש של אופי הכשרתם של מורים . ניסיוני העיקרי נצבר בשדה החינוך , ולכן זהו המקור המרכזי לפיתוח הדיון ולדוגמאות . עם זאת , אפשר לזהות אתגרים דומים בעבודות הדרכה בתחומים שונים , בהכשרת בעלי תפקידים בארגון , בהכשרת מטפלים ובתכניות לפיתוח מנהלים . מכאן שאפשר להיעזר ברעיונות המוצגים במאמר זה בתחומי דעת מגוונים המתמודדים עם תהליכי הכשרה והכנה לתפקיד המצריך ידע מקצועי , ועם יישום שלו בשדה פעולה מורכב . ההוראה וההכשרה לקראת תפקידים שונים ) כגון : מורים , יועצים , מנהלים ומטפלים ( הן פרקטיקות חברתיות המושפעות משינוים ומסתירות . פרדוקסים יכולים לתפקד כ'עדשות' מטפוריות שיסייעו למטרה כפולה : הן להרחבת מוקד ההתבוננות והדיון בתכניות ההכשרה הן לשינוי נקודת המבט בקשר לסוגיות הנדונות . פרדוקסים מעודדים ' מסגור מחדש' של נושאי מפתח באמצעות הצבת אתגרים רגשיים ואינטלקטואליים . במאמר זה אדגיש את כוחם ואת יעילותם הן כמסגרת להבנה של תופעות , הן כמסגרת לעיצוב ההכשרה ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני