תרומתו של סיפור חיים להבניית זהות מקצועית של מדריכות במערכת החינוך - חקר מקרה

נורית דביר ועינת רום מאמר זה עוסק במקומה של החקירה הנרטיבית כמתודה המסייעת בהבניית זהותן המקצועית של מדריכות בתחום החינוך ומאפשרת אף לחקור את דרכי הבנייתה . בתהליך החקירה הנרטיבית שחזרו המדריכות את סיפור חייהן , פירשו וניתחו אותו . שחזור סיפורי החיים כלל תיאור של דמויות מעוררות השראה ושל אירועים מכוננים בחייהן האישיים והמקצועיים . מניתוח סיפורי החיים עלה כי הדמויות המשמעותיות גילמו בה בעת ערכים בולטים של אנושיות ושל משימתיות . הערכים הללו השפיעו על סיפור החיים של המדריכות ותרמו להבניית זהותן המקצועית . הפרשנות שמעניקות המדריכות לפועלן של הדמויות המשמעותיות מלמדת על מתח תמידי שקיים בין הערכים של אנושיות ומשימתיות . מתוך כך משתמע שהן תופסות את תפקיד ההדרכה כתפקיד מורכב הדורש לשלב בין הערכים הללו . תפיסה זו מאפיינת מנהיגות מעצבת , המדגישה את ההשראה שמשמש המנהיג למונהגיו , את חשיבות היחסים האישיים והמקצועיים ביניהם ואת הצורך בטיפוח ההון האנושי כדי להשיג הישגים מקצועיים . תובנות אלה בדבר מנהיגות מחזקות את הצורך לבחון מחדש את תכניות ההכשרות לפיתוח מקצועי של מנהיגים ; הן עשויות לתרום לתכנון מ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני