בפתח הדברים

לפניכם הגיליון העשרים של כתב העת שלנו . זהו כתב העת היחיד בישראל המוקדש לארגונים , למתרחש בהם ובייחוד — לייעוץ להם . הגיליון נפתח במאמר המנסה להדגים כיצד נפגשות עבודה קבוצתית ומציאות ארגונית , בסיוע של סדרת אמירות תאורטיות מכאן ושש דוגמאות מניסיון המחבר מכאן . אנו פותחים בכך מסורת חדשה בכתב העת שלנו , של מתן ביטוי סדיר להיבטים שונים של עבודה קבוצתית המעוגנת בהקשר ארגוני . בהמשך , בגיליון זה שלושה מוקדים : הראשון — עיסוק בארגוני חינוך והכשרה במבט המאפשר הכללה לארגונים נוספים . לכאן שייכת העבודה של דביר ורום , שמטפלת בקשר שבין סיפורי חיים לדמויות המשמשות השראה ולגיבוש זהות פרופסיונלית . כך גם מאמרה של אפשטיין ינאי , המוקדש לשלושה פרדוקסים הכרוכים בהכשרת מורים בדרך לבניית אמירה ייחודית , רעננה ומתחדשת של איש המקצוע , וגם בו אמירה בעניין הבשלתה של זהות מקצועית . מאמרה של אפשטיין ינאי מתחבר גם למוקד השני , ששואב השראתו מתאוריות של מורכבות . אלה מקבלות ביטוי לא מועט בגיליונות האחרונים שלנו . עיקרו כאן במאמר של בודואן וטל , ובו תיאור עבודה שנעשתה לגיבוש מתכונת הערכה בארגון ציבורי והצעה להיחשף...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני