אנליזה ארגונית גיליון מס' 20

׀ דצמבר 2014 גיליון מס' | 20 דצמבר 2014 עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת תמר בליץ איריס גולדברג לינדה יעקב נילי גור אריה צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני