טבלה 5 שכיחות מצטברת של כותרים מאת המתרגמים הפוריים ביותר <sup>53</sup>