קראו בכותר - מחברות ליהודית : קובץ מחקרים מוגש לפרופ