טבלה 4 שכיחות מצטברת של כותרים מאת המחברים הפוריים ביותר