טבלה 3 התפלגות ספרי הלאדינו בין המדפיסים (תקצ‭-ב"‬תרפ‭(ג"‬