אסתר לפון-קנדלשיין, שפרה ברוכסון-ארביב דפוסי לאדינו בארץ ישראל מב"ק עד עזריאל (1923-1843)

עניינו של מחקר זה הוא ניתוח יבול הדפוס בלאדינו מהמחצית השנייה של המאה התשעעשרה ועד ראשית המאה העשרים ( תר-ג"תרפ . ( 1923-1843 ג" אחת הדרכים לזהות ולבודד קבוצה באוכלוסייה נחקרת היא באמצעות לשון הדיבור של פרטיה . בחפשם שווקים חדשים לשיווק , השכילו המדפיסים והמו"לים לנתח את הביקוש , וזיהו כקונים פוטנציאליים את קבוצת דוברי הלאדינו בצד דוברי העברית ושאר לשונות היהודים : היידיש , הבוכארית , הערבית–היהודית , הארמית . ניתוח ביבליוגרפי של דפוסי הלאדינו בהשוואה לדפוסים בשאר השפות מאפשר לבחון את המחקר ההיסטורי מנקודת מבטו של הדפוס , שמפיקיו השקיעו מאמצים על מנת לזהות שווקים חדשים . זהו מחקר בין–תחומי המורכב מהיבטים ביבליוגרפיים , היסטוריים וחברתיים , ובאמצעות ניתוח סוציו–ביבליוגרפי של היבול הספרי , ניתן להבין את הפעילות התרבותית–החברתית של קבוצה ביישוב היהודי בארץ ישראל . המאה התשע–עשרה הייתה ליישוב היהודי הישן בארץ ישראל תקופה של תמורות וזעזועים כלכליים , חברתיים ותרבותיים . חילופי שלטון , כניסתן של המעצמות לפוליטיקה הארץ–ישראלית , אירועים היסטוריים כלל–יהודיים וכלל–עולמיים כגון עלייתה של הציונו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן