נדיה זלדס מפגשי יהודים ונוצרים סביב ‘ספר יוסיפון' בימי הרנסנס

ספר יוסיפון – חיבור היסטורי עברי מן המאה העשירית המספר על תולדות בית שני וחורבנו – היה אחד הספרים המפורסמים ביותר בספרות העברית של ימי הביניים . הן היהודים הן הנוצרים סברו בוודאות שהספר נכתב בידי יוסף בן גוריון הכהן , שאותו זיהו כיוספוס פלאוויוס . ברם הטקסט המקורי היה נגיש רק למעטים שלמדו עברית או שנעזרו ביהודים לתרגום קטעים נבחרים . ספר יוסיפון תורגם לערבית ולערבית–יהודית כבר במאה האחת–עשרה ולרוסית עתיקה ולסורית במאה השתים–עשרה , אבל נראה שלא תורגם לשפה אירופית קודם שיצאו לאור מהדורות הדפוס הראשונות . בתקופת הרנסנס התעורר עניין מחודש בספר כמקור היסטורי בקרב היהודים ובקרב הנוצרים . במאמר מקיף שהתפרסם לאחרונה הצביע רם בן שלום על חדירתה של המיתולוגיה אל התודעה ההיסטורית של יהודי ספרד בשלהי ימי הביניים . ההתעניינות של מלומדים כגון דון יצחק אברבנאל ואברהם זכות במיתולוגיה היוונית הרומית ובהיסטוריה של העמים מעידה על פתיחותה של תרבות האליטה היהודית בספרד להלכי הרוח של הרנסנס האיטלקי שנפוצו גם בחצי האי האיברי . ואמנם הידע המיתי–ההיסטורי הנצבר נתן מענה לצרכים 1 ספר יוסיפון , ערך וההדיר ד' פלוסר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן