יוסף סדן, נאסר בסל פיוט בערבית-יהודית: האומנם "מנאג'את מוסא"? על אפשרות של "עבריות" פיוטית דרך לשון ערב

מאמר זה מבקש לבחון מקרוב שרידים שנותרו לפליטה מיצירה פיוטית בערבית–יהודית בת כמה גרסאות , הנושאת את השם " מנאג'את מוסא , " קרי : שיחו של משה , שאלותיו ודיבוריו של הנביא עם אלוהיו , במרומי הר סיני . לכאורה , מרמזת כותרתה על צביון מקראי ויהודי ; דא עקא עצם התאמת הכותרת לפיוט אומר דרשני וכפי שנראה , יהיה צורך להגבילה או להסתייג מהשימוש בה . ה"מנאג'את , " שיחה והסתודדות בכלל , שיח או סוד שיח , בין נביא ואל במקרה שלפנינו , מתורגמים לעתים The Colloquy of Moses–כ ( ויש קטלוגים של כתבי יד שתרגמו : entretien וכיוצא באלו המונחים המציינים שיח ושיחה , כמפורט בהערתנו . ( המונח " מנאג'את" הוא כמעט שם דבר בערבית , משום שציטוטים מהיצירה , אף שאינה אחידה ואינה בגדר פריט אחד , נפוצו בספרות המסורות האיסלמיות – ספרות ה"חדית – "' ומאידך , כתבי יד הנושאים כותרת זו נשמרו במספר ניכר , דבר המעיד כי סוגה ספרותית–דתית זו , בסגנון ובלשון נרטיביים עממיים , זכתה לעדנה בחלקים של הציבוריות הערבית ( מוסלמית ונוצרית ) למן ימי הביניים ועד לסף ימינו כמעט . * בעקבות הנוסח העברי של רשימה זו ייראה אור JSAI–ב נוסח אנגלי ובו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן