בנימין בר-תקוה סיומות מן המשנה והתלמוד בפיוטי התוכחה בפרובנס

א . שפעת פיוטי הסליחות המעיין בסידורים , במחזורים ובשאר קובצי הפיוט לדורותיהם משתאה אל נוכח השפע הרב של פיוטי הסליחות שהניחו הפייטנים לדורותיהם . גודש זה הינו בראש וראשונה פועל יוצא של ריבוי ימי התשובה הצום והתענית שלמענם נכתבו פיוטי הסליחות במרחבי מושבם של היהודים בארץ ישראל ובגולה משך הדורות . טול לדוגמה את פיוטי הסליחות שנועדו לחודש אלול , לימים נוראים , לעשרת ימי תשובה ( ליום כיפור בריבוי מופלג , ( לט' באב ולארבע התעניות הקטנות ( כך בקהילות ספרד , ( וכן לעצירת גשמים , לתעניות של קהילות מקומיות , לימי גזרות שמד וחולי ולכל צרה שלא תבוא . שונים פיוטי הסליחות משאר הפיוטים לפי שהם מוצבים בתוך מסגרת תבנית טקס קבועה . כפתיחה משמשים " פסוקי דרחמי" שהם פסוקי מקרא המחוברים זה לזה באמצעות קישוט השרשור , והם משמשים כהכנה רעיונית ואף רגשית לאמירת הסליחות . לאחריהם מוצבים פיוטי הסליחות , ולאחר כל אחד מהם משתתף כל הקהל באמירת שלוש–עשרה מידות שהן ליבת הסליחות , בשל היותן דגם מופתי לבקשת סליחה . הופעתן התכופה של שלוש–עשרה מידות שוזרת מעין רשת צפופה המלכדת את פיוטי הסליחות , על אף נבדלותן התוכנית וה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן