יוסף טובי עיונים ראשונים ב'חליה אלמחאצרה' לאבו עלי מחמד אלחאתמי: המקור "האבוד" של משה אבן עזרא ב'כתאב אלמחאצרה ואלמדאכרה'

א . על "אובדנו" ועל גילויו של 'חליה אלמחאצרה' לחאתמי במבוא לכתאב אלמחאצרה ואלמדאכרה , חיבורו העיוני העיקרי של משה אבן עזרא , ולמעשה החיבור היחיד בספרות הערבית היהודית בימי הביניים שעניינו ביקורת שירת החול העברית באנדלוסיה שבספרד בתקופתה הקלאסית ( אמצע המאה העשירית ועד לשנות השלושים במאה השתים עשרה , ( מונה המחבר כמה מן החיבורים הערביים העוסקים בביקורת השירה הערבית וששימשוהו בעת כתיבת חיבורו זה : וכבר האריכו ברב הפרקים של הענין הזה החכמים הגדולים של דת האסלאם , שידיהם רב להם במאמרי מליצה ובשירה , וחברו ספרים רבים . כונתי לספר אבן קדאמה ב'דבר הבקרת' [ פי אלנקד 'ו , [ ספר המליצה' [ כתאב אלבדיע ] לאבן אלמעתז , ו'עדי השיחות' [ חליה אלמחאצרה ] של אלחאתמי , וספרו של האחרון ‘ המעדה והערום' [ אלחאלי ואלעאטל 'ו , [ העמודים' [ אלעמדה ] של אבן רשיק , ‘ השירה והמשוררים' [ אלשער ואלשעראא ] של אבן קתיבה וכיוצא בהם . * תודתי נתונה לעובדי ספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק וספריית אוניברסיטת קולומביה וכן לחתני אראל שביל , שלא חסכו כל מאמץ להשיג בעבורי את כל הספרים וכתבי העת שנדרשו לי למאמר זה . 1 אבן עז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן