מאשה יצחקי שירי משחק ומשחקי מלחמה על אחד משיריו של הראב"ע

הראשון , אם לא היחיד , בין משוררי ספרד שכתב שירי משחק הינו אברהם אבן עזרא ( ראב ;( ע" וכדרכה של כל הכללה מעין זו כשמדובר בשיריו של הראב"ע עולה מיד שאלת הייחוס – האומנם משל הראב"ע שירים אלה ? השאלה מחייבת הידרשות לקורפוס המדובר ולמקורות שיש בהם כדי לסייע בידינו להגיע להכרעה . ש"ז כהנא כולל ספרו בפרק " שירי שחוק" ארבעה שירים : " אשיר בקולי שיר ולא סיר יהיה" [ קצידה בת ארבעים ושמונה בתי שיר , [ " אשורר שיר במלחמה ערוכה" [ שלושים ושמונה בתי שיר , [ " מלכים נפגשו אחד באחד" [ קצידה בת ארבעה–עשר בתים , [ השיר המרובע " מצחק בקוביה , " ועוד הוא מוסיף את החידה " ארץ ללא אדמה" בפרק על החידות . מתוך חמשת הטקסטים הללו – ארבעה עניינם משחק השחמט , ורק אחד עוסק בהימורי הקובייה . בעוד שירי השחמט הינם תיאוריים–דידקטיים , הסובבים סביב תיאור הלוח , הכלים והילוכי המשחק , השיר על " המצחק בקוביה" הינו ביקורת נוקבת על המורגלים בהימורים . עניינו מוסרי–חינוכי ולא בהכרח לימודי–תיאורי . יהא מחברם של שירים אלה אשר יהיה , הגישה הנוהגת בהם תואמת את יחס המקורות למשחק השחמט ומבדילו מיחסם למשחקי המזל השונים . גם אם דעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן