אפרים חזן השפעות 'ספר תחכמוני' על איגרות ר' יעקב אבן צור

התקבלותו של אלחריזי והשפעתו על היצירה העברית היו רבות משמעות , ויעידו על כך שפע כתבי היד של ספר תחכמוני שנשתמרו בספריות השונות . הוא עצמו עורר במזרח תנועה מחודשת של שירת חול עברית שנקטה תכופות את כללי האסתטיקה של השירה הערבית . מעלות רבות לספר תחכמוני ; כיצירה ספרותית הוא משקף את הפואטיקה של השירה העברית במיטבה : כושר סיפור מושלם הן בדרכי המבנה והן ביסודות התוכן והעמדת הדמויות , שליטה מוחלטת בצורות השיר ובדרכי הכתיבה של המקאמה , יכולת לשונית וירטואוזית של כתיבה ושיבוצי מקורות , ציורי לשון מופלגים ומפותחים עד קצה גבול היכולת , ולצד כל אלה החן הרב ביכולת הסיפור , ההומור המופלג ומשחקי הלשון המתלווים אליהם . כל אלה עשו את יצירתו של אלחריזי מופת ודוגמה לחיקוי מלא או חלקי , ממחברות עמנואל דרך ספר המוסר לרבי זכריה אלצ'אהרי ועד " אלוף בצלות ואלוף שום" לביאליק , יתר על כן * מאמר זה הוא מפירות המחקר " לשון , סגנון והיסטוריה ב'לשון לימודים , ' קובץ האיגרות לרבי יעקב אבן צור – מהדורה מדעית בצירוף מבוא וביאורים , " הנתמך בידי הקרן הלאומית למדע ( מס' מענק . ( 475 / 06 1 ראו : י' יהלום וי' בלאו , מסע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן