אילת אטינגר הביקורת על קהילות היהודים ב'ספר תחכמוני' ליהודה אלחריזי

א . מבוא יהודה בן שלמה אלחריזי ( 1225-1165 ) הרבה לנדוד . מטולדו , עיר הולדתו , עבר להתגורר בדרום צרפת , שהה תקופה מסוימת באיטליה וביוון ולפחות באחד ממסעותיו הגיע לארצות המזרח , בהן מצרים , ארץ ישראל , סוריה ועירק . במסעותיו פגש אלחריזי קהילות יהודיות , ואת רשמיו הביע בשלוש מיצירותיו : בחיבור בעברית המתאר את מסעותיו במזרח ; בחלק ממקאמה בערבית יהודית בשם אלרוצ'ה אלאניקה – הגן ההדור ( יהלום ובלאו תשס"ג : , ( 167-95 וכן בקובץ המחברות ספר תחכמוני , שנכתב אף הוא קרוב לוודאי במזרח ( שם : . ( 27-26 * בפרק החמישי בעבודת הדוקטור עסקתי בסטירה האישית בספר תחכמוני ( אטינגר–סלמה : 2003 . ( 245-189 הסטירה על קהילות היהודים נדונה שם באופן כללי ומאמר זה עוסק בה בנפרד . 1 לניסיונות התחקות אחר תולדות חייו ומסעותיו של אלחריזי מתוך ספר תחכמוני , כתבים נוספים שלו ומקורות היסטוריים , ראו אלברכט ; 1890 קאמינקא תרנ ; xxiii-v ט" פרציקוביץ ; 77 : 1932 אורינובסקי תרצ"ד , ב : ; 107-100 פרץ תשי"א : יז-כב ; שירמן תשכ"א : ב ; 103-97 הברמן : 1970 ; 207-201 רצהבי תשל"ד : ; 25-21 שירמן תשל ; 1 / ט" שירמן תשל ; 2 / ט" ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן