עמוד השער למונוגרפיה על ליליין מאת לוטר בריגר, 1922