שער ועמ' ג ממהדורת גולדשמידט לספר מחברת התופת והעדן מאת עמנואל בן שלמה הצפרוני