תוכן העניינים

אפרים חזן ושמואל רפאל בפתח המחברות 9 יהודית דישון — רשימת פרסומים 11 בית וספר אבידב ליפסקר בנימין הרץ , ציוני בברלין ובווינה : הטרוטופיה של היסוס והחלטה , של מו"לות ושליחות 17 עיונים בשירת ימי הביניים בספרד חביבה ישי סיור ב"גן השבילים המתפצלים" של 'ספר שעשועים' 43 אילת אטינגר הביקורת על קהילות היהודים ב'ספר תחכמוני' ליהודה אלחריזי 59 אפרים חזן השפעות 'ספר תחכמוני' על איגרות ר' יעקב אבן צור 89 מאשה יצחקי שירי משחק ומשחקי מלחמה : על אחד משיריו של הראב 107 ע" אביבה דורון שירה כדו שיח : פואטיקה דיאלוגית בשירה העברית בספרד הנוצרית 113 יוסף טובי עיונים ראשונים ב'חליה אלמחאצרה' לאבו עלי מחמד אלחאתמי : המקור "האבוד" של משה אבן עזרא ב'כתאב אלמחאצרה ואלמדאכרה' 131 פיוט ופואטיקה בנימין בר-תקווה סיומות מן המשנה והתלמוד בפיוטי תוכחה בפרובנס 149 יוסף סדן ונאסר בסל פיוט בערבית יהודית : האומנם " מנאג'את מוסא ? " על אפשרות של " עבריות" פיוטית דרך לשון ערב 177 היסטוריה , היסטוריוגרפיה והגות יהודית משה אורפלי לעונשיהם של מלכי ספרד ופורטוגל בהיסטוריוגרפיה היהודית-הספרדית 207 חננאל מאק מוויכוח סמוי לוויכוח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן