מחברות ליהודית קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון

עורכים אפרים חזן שמואל רפאל הוצאת אוניברסיטת בר-אילן מחברות ליהודית קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון מחברות ליהודית קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון עורכים אפרים חזן שמואל רפאל הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן