מפתח שמות וגופים

) המפתח אינו מפנה לארגונים הבולטים של המזרחי הפועל המזרחי עקב תדירותם הרבה ( אביגדור , הרב דוד 519 , 388 , 236 , 137 אביגדור , מאטלה 137 אביעד , ד"ר ישעיהו ראו וולפסברג , ד"ר ישעיה . אברמוביץ ) עברון , ) דב ) ברנארד ( , 204 , 121 519 , 214 , 213 אברמצ'יק , דב 412-414 , 36 אגודת ישראל , 146 , 55 , 43 , 39 , 31 , 26 , 25 , 321 , 310 , 281 , 252 , 204 , 192 , 161 , 147 , 370 , 350 , 344 , 331 , 330 , 329 , 323 , 322 , 532 , 529 , 528 , 524 , 479 , 465 , 423 , 422 550 אדלשטיין , יצחק 424 , 147 , 146 אוברלנדר , יוסף 211 , 210 אוורבוך ) אגמי , ) משה 519 , 113 , 108 , 107 , 72 אולישקובסקי , הרב 330 אולמן , 74 , 72 ר"ד אונא , הרב יצחק 438 אונא , משה , 447 , 442 , 438 , 392 , 321 , 258 , 27  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן