ארגונים, מוסדות ומושגים רשימה חלקית

ברית חלוצים דתיים ) בח"ד ( – ארגון שהוקם בשנת 1927 ברודגס שבגרמניה מתוך מטרה להכשיר עתודה למחנה העבודה הדתי בא"י . לרשות הארגון עמדו חווה לימודית , מרכזים להכשרה חקלאית לנוער , בתי חלוץ וקיבוצי הכשרה . בח"ד שאפה להקנות לחניכיה בצד ההכשרה המקצועית גם הכשרה רוחנית כדי להכינם לבניין א"י ברוח התורה . לאחר עליית הנאצים לשלטון החלה התנועה להקים קיבוצי הכשרה גם מחוץ לגרמניה . בעקבות ליל הבדולח והאצת ההגירה מגרמניה היכתה התנועה שורשים בבריטניה . הברית העולמית של תנועת תורה ועבודה – ארגון שנוסד 1925–ב כאיגוד בין–ארצי של ההסתדרויות הארציות : צעירי מזרחי , החלוץ המזרחי , בני עקיבא , השומר הדתי , ארגוני חברות ) ברוריה , ) בעלי מלאכה דתיים והפועל המזרחי . מטרת הברית הייתה ליצור יישוב עברי דתי עובד בארץ ולפתור את בעיות החיים באור התורה . לשם כך לקחה הברית על עצמה הנהלת הכשרה חלוצית בגולה , ארגון עלייה דתית לא"י , פעולה חנוכית–תרבותית דתית לנוער , סיוע לעובד הדתי ועוד . ההנהלה הראשית הועברה לא"י . בפועל הייתה הברית גוף חלש למדיי . החלוץ המזרחי – הסתדרות חלוצית שהוקמה בחסות המזרחי בשנת 1925 כדי להכשיר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן