אישים – ציונים ביוגרפיים

הרשימה ערוכה לפי א-ב של שמות אישים בסדר הזה : שם + ( כינוי או תואר , ) תקופת חייו , עיסוקו העיקרי בתקופת השואה , ביוגרפיה תמציתית אביגדור , הרב דוד – ) 1942 / 3-1897 ( רב באנדריכוב שליד קרקוב ומראשי הציונות הדתית באזורו . הפיץ את רעיון המזרחי ו"תורה ועבודה" בדרשותיו המרתקות ובפרסומיו ; השתתף בניהול גימנסיה " תחכמוני" של המזרחי בקרקוב ; היה ממייסדי " השומר הדתי" ומיוזמי ההכשרה לחלוצים הדתיים באזורו . נספה בשואה . אביעד , ד"ר ישעיהו , ראו וולפסברג , ד"ר ישעיהו . אברמוביץ ) עברון , ) דב ) ברנארד ( – ) 1917 ( חבר הנהלת " החלוץ המזרחי" לפליטי פולין בליטא ואחר כך ביפן . היה חבר המועצה הראשית לתנועת " תורה ועבודה" ו"השומר הדתי" בפולין . עם פרוץ המלחמה נמלט לליטא . בתחילת 1941 יצא בראש קבוצת פליטים ליפן ושימש מזכיר הוועדה הארץ–ישראלית לפליטים שם . בסוף אותה השנה לאחר נדודים ממושכים הגיע לארץ דרך ציילון ודרום אפריקה . בארץ היה מנהל בית הספר התיכון–הדתי "צייטלין" בתל–אביב . אוורבוך ) אגמי , ) משה – ) 1907 ( בא כוח נצ ] ח" נוער צופי חלוצי ] בוועדה לעלייה ב' בז'נבה בראשית המלחמה . ראה בעלייה ב' ענ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן