רשימת התעודות

1939 . 1 מכתב מהרב מאיר ברלין , נשיא המזרחי , אל הרב הראשי יצחק הרצוג , ירושלים , ח' בתשרי ת"ש , . 18 . 9 . 1939 1939 . 2 מכתב מיוסף ויינר , תל–אביב , אל פעילי " תורה ועבודה" באירופה הלא כבושה , י"ב בתשרי ת"ש , . 25 . 9 . 1939 1939 . 3 מכתב מש"ז שרגאי , הפועל המזרחי , אל הנדלר , בח"ד אנגליה , י"ח בתשרי ת"ש , . 1 . 10 . 1939 1939 . 4 סקירה של משה קרונה , מזכירות הנוער של " תורה ועבודה , " על עבודת הברית העולמית , כ"ו בתשרי ת"ש , . 9 . 10 . 1939 1939 . 5 מכתב מיוסף בורג , ז'נבה , אל הנהלת הברית העולמית , תל–אביב , ג' בחשוון ת"ש , . 16 . 10 . 1939 1939 . 6 הנהלת הברית העולמית , תל–אביב , אל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית , ירושלים , ה' בחשוון ת"ש , . 18 . 10 . 1939 1939 . 7 מכתב מאלימלך נייפלד , המרכז העולמי של המזרחי ירושלים , אל הוועד הפועל של הפועל המזרחי , תל–אביב , ה' בחשוון ת"ש , . 18 . 10 . 1939 1939 . 8 מכתב מיוסף ויינר , הברית העולמית תל–אביב , אל משה קלכהים , שליח התנועה לניו יורק , ו' בחשוון ת"ש , . 19 . 10 . 1939 1939 . 9 ב . [ מאיר ברלין " , [ כמקולקלים או כמתוקנים , " מאמר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן