מפתח קיצורים

ארכיונים אבלה"ג ארכיון בית לוחמי הגטאות בית מאיר ארכיון המרכז העולמי של המזרחי ) פרוטוקולים , ) בית מאיר אצ"ד ארכיון הציונות הדתית , אוניברסיטת בר–אילן אצ"מ הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים אק"ד ארכיון הקיבוץ הדתי , קבוצת יבנה איו"ש ארכיון יד ושם , ירושלים אמ"ע ארכיון מפלגת העבודה , בית ברל את"ה ארכיון תולדות ההגנה , תל–אביב את"ע ארכיון תנועת העבודה , מכון לבון גצ"ד גנזך הציונות הדתית , מוסד הרב קוק ייוו"א מכון ייוו"א , ניו–יורק ראשי תיבות וקיצורים אבד"ק אה"ק אחב"י אחדשה"ט א"י איהש" ) ה ( איי"ת אכ"מ א"ס אפ"ק ארה"ב בב"א בב"ח בח"ד בכ"ז אב בית דין קהילת קודש ארץ הקודש אחינו בני ישראל אחר דרישת שלומו הטוב ארץ ישראל אם ירצה השם הארץ–ישראלית אין כאן מקום  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן