פרק שביעי: שנת 1945

1945 . 1 מכתב ממשה קרונה , תל אביב , אל ישראל ליבנדמן , בוקרשט ז"י בטבת תש"ה , , 2 . 1 . 1945 אצ"ד , ש II 5 אל ישראל ליבנדמן ושאר חברינו בתנועת תורה ועבודה ובני עקיבא , בבוקרסט . ח ,. י . הנני כותב לכם הפעם מכתב משותף לכולכם . מרחוק קשה לנו מאוד להיכנס לפרטי פרטים במצב המקומי אצלכם ולענות על כל המכתבים שלכם לחוד . הננו חושבים כי בימים אלה הכרח הוא , יותר מבכל הזמנים האחרים שתנועתנו תהא מאוחדת ומלוכדת . אמנם הזרמים בתוכנו הצריכים להמשיך בעבודתם המיוחדת , אולם צריך שהכל ידעו שכל הנחלים הולכים אל הים – כל המאמצים מכוונים לאפיק אחד . אנו יודעים היטב כי דאגתכם ועבודתכם העיקרית עתה ובימים יבואו תהיה בשטח העליה וההגשמה ומשום כך צריכה להיות אחדות ושותפות ביניכם הן במטרה והן באמצעים ובדרכים . ואמנם אנו מניחים שכך הוא הדבר אצלכם וכזה יהיה בעתיד . לצערנו הרי הקשר בינינו הוא רופף בכל התקופה האחרונה . זה נובע מתוך העובדא המרה שאין עוד לתנועתנו שליח בקושטא או בארצות הבלקן . לא פחות מכם אנו מצטערים על כך . לא במכתב אנו יכולים להסביר את הדבר . וסוף סוף שום הסברים אין בכחם ליישב את המצב האומלל הזה שרק ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן