הצעת הרב הרצוג לשלב את נוסח האזכרה של הרבנות הראשית לקרבנות השואה באמירת "יזכור"