פרק שישי: שנת 1944

1944 . 1 מדברי הרב אלימלך נייפלד בישיבת הוועד הפועל הציוני המצומצם ז' בטבת תש"ד , , 3 . 1 . 1944 אצ"מ , S 25 / 118 [ ... ] למה אין כדבר הזה [ ועד הצלה ... [ זה שוב פעם נובע מאותה הגישה ... הערך היחיד של ארץ–ישראל ... מגבית מיוחדת אין , מפריעים ליצור מגבית מיוחדת ... למה יש לחכות להחלטת הוועד הפועל [ על הגדלת ההקצבה של מגבית ההתגייסות ? ... [ באמריקה יש כסף , על–ידי הגזברות שלנו אפשר לקבל כסף ובכל זאת מחכים להחלטה , ומדברים בינתיים שיש עוד חודשיים–מכסימום שלושה חדשים של אפשרות פעולה כדי לעשות הכל וכדי לקיים את מצות ההצלה . למה מחכים ? לא איכפת לאף אחד אם גוף זה לא יתקיים ; אבל אם ישנו – צריך לקיים אותו מתוך פעילות ומתוך יחס הוגן . אינני זוכר מתי התקיימה הישיבה האחרונה של ועד ההצלה . אינני מרגיש את ועד ההצלה כדבר מופעל ופועל ... בבית הזה יש כאילו מנגנון של ועד ההצלה ... נדמה לי שאף על פי שכולם יושבים בבית אחד המרחק בין המנגנון הזה ובין המנגנון הפועל הוא מרחק של אלפים קילומטרים ... באזני התאוננו אחדים ממנגנון זה של ועד ההצלה , שאף על–פי שהם צריכים ללכת מחדר לחדר , אבל הסידור הקשור בהליכה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן