קריאת הרב בר־אילן להגביר את התרומות למגבית ההתגייסות