פרק חמישי: שנת 1943

1943 . 1 הרושם , "לענייני השעה : זעקת נקם או זעקת : הצילו "! 1 הצופה , כ"ו בטבת תש"ג , 3 . 1 . 1943 החייל מ . א . בודליי במכתבו ב"הבוקר" וב"העולם" טוען שלוש טענות נגדנו : א . התביעה לנקמה איננה אנושית ויהודית , ב . אם לנקום , לא על ידי אחרים , ג . שהיהודים לא עזבו את ארצותיהם והגרו לארצות אחרות מפני שלא האמינו , שהיטלר יפיק זממו להשמיד את היהודים . ... שלש הטענות דורשות בירור גם לעצמנו . א . בשעה שהיה חשש , שהיטלר ישתמש בגאז נגד חיילים או נגד אזרחים , ניתנה אזהרה , שהאומות המאוחדות אף הן תישתמשנה בגאז נגד חיילים ונגד האזרחים . ב . בשעה שהיה חשש להפצצת קאהיר ניתנת אזהרה שגם רומי תופצץ . ג . יחד עם " ואהבת לרעך כמוך" אנו צועקים " נקום נקמת דם עבדיך השפוך . " בעד המתת ילדים ביחוד , המסורה הישראלית תובעת נקם . ד . התביעה שלנו אינה תביעה לנקום , לשם צמאוננו לדם . התביעה שלנו היא תביעה לפעולת תגמול כזו , שהיטלר יירתע מלהפיק זממו להמשיך במסע ההשמדה שלו . או שבני-עמו , לכשירגישו על עורם ובשרם את הגמול , יתבעו ממנהיגיו להפסיק את מסע ההשמדה ... ה . אין ספק , שאילמלי היו מפציצים אחת הערים בגרמניה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן