שער "הצופה" בעקבות הכרת המוסדות הלאומיים בהשמדה השיטתית של יהודי אירופה הכבושה