הרעיון שאין עתיד לגולה רווח בתקופת השואה וגם לאחריה