פרק רביעי: שנת 1942

1942 . 1 דברי הרב מאיר ברלין בישיבת הוועד הפועל הציוני המצומצם ז"י בטבת תש"ב , , 6 . 1 . 1942 אצ"מ , S 25 / 1840 [ ... ] נשמעה פה הדעה כי בשעה שידובר על סדרים לעתיד בנוגע לנו , תהיינה שתי דעות ... " מדיניות יהודית" נגד "רחמנות על מליונים של בני ישראל ... " יש חשש שעניין הרחמנות יכריע את עניין המדינה ... ואנחנו הציונים צריכים להגיד : מדינה זה העיקר , זה צריך להיות הא' שלנו ... אם הגיד רובשוב שלא יתכן שעכשיו עדיין יהיו יהודים משועבדים בגלות ... צריך להבין שלא יתכן שלאחר אלפיים שנה של גלות לא תהא לנו מדינה ... אם תהיה לנו ארץ–ישראל – לא תהיה " לודז "' בעולם , וזה מתוך שני נימוקים : א ( בשעה שיש לישראל איזה שלטון יתייחסו אל בני עמנו אחרת ; ב ( יהיה מקום לאותם היהודים לאן לצאת , אבל אם נעמוד על שיווי זכויות באיזו צורה שהיא ... זה לא יתקיים זמן רב ולא יועיל כל שהוא לעניין ארץ–ישראל . ... אומרים אסור לכם לוותר על מיליוני היהודים בשביל ארץ–ישראל ... אנחנו עתה בזמן המלחמה , ואנחנו רואים את הקורבנות אשר מדינות מקריבות ... מיליונים חיילים ... ולנו אין רשות להפקיר בשביל דרכנו היחידה , בשביל הדבר ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן