פרק שני: שנת 1940

1940 . 1 מכתב מיוסף בורג , בח"ד ז'נבה , אל עליית הנוער הדתי , רודגס כ"א בטבת ת"ש , , 2 . 1 . 1940 אצ"ד , המזרחי ת"ש , כה עליית–הנוער הדתי רודגס חברים יקרים , [ ... ] אילו הצעות יש לכם באשר למקומות חדשים לעליית הנוער מלבד כפר הרואה ? הרי בעבר דיברנו על קליטה במשק מגד . מה עם הישיבה בכפר הרואה ? ברודגס ? [ ... ] המקומות בשוודיה נרדמו בינתיים . אריה [ הנדלר ] כותב בעניין קבוצה קטנה להולנד . אני בעצמי אינני יודע דבר מדוייק על זה . [ ... ] אם גיבורי טירת–צבי מסרבים בתנאים אלו לבוא לאירופה אינם ראויים שאזכיר אותם בהרצאות התעמולה שלי שאינני נושא כעת . הצעתי לד"ר רום לקחת אותי פעם לציריך לתת הרצאה קטנה . מלבד זה אני רוצה ממנו כסף עבור המשרד ועבור " קרן הקבוצות . " אני מוכן בתמורה לשתף פעולה במזרחי ובקרן ארץ–ישראל . בנוסף אני רוצה לרכך אותו שיתמוך בעלון מידע פנימי ... עוד אכתוב על מבצע חבילות המזון כשאשוב מציריך . אומרים שאפשר לשלוח כסף לבנו [ רוזנברג = פולין . [ ביקשתי על זה את קורט , אך מצפה עדיין לאישור . החברים הרומנים כותבים ששם מוכנים מספר ארגזי ספרים , אך עדיין לא הגיעו למשלוח . דב [ ויי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן