עדות נוספת למצב הכלכלי הקשה של התנועה בתחילת המלחמה