תנועה של בניין ציוני דתי לנוכח סכנה של כיליון יהודי — לבטים ומעשים חוה אשכולי וגמן

תגובת הציונות הדתית ) המזרחי–הפועל המזרחי ( בארץ ישראל לשואה היא חלק מסוגיה טעונה ומעוררת ויכוח בחברה הישראלית למן השואה ועד היום . הוויכוח נסוב בעיקר סביב ההעדפה שנתנה ההנהגה הציונית לעניין הגאולה ) בניין ארץ ישראל ( על פני הצלת יהודי אירופה . כיצד התמודדה הציונות הדתית עם דילמה זו ? מקובל לחשוב שליהדות הדתית בכללה יש כביכול תשובות חד–משמעיות לכל בעיה , והנה דווקא בקרב הציונות הדתית הדילמה שבין השקעה ב"גאולה" להתמסרות ל"הצלה" הייתה חריפה יותר מבציונות הלא דתית לגווניה . אם בזרם הכללי הדילמה נבעה מהכרה בחשיבות של כל ערך מן השניים כשלעצמו , הרי בדעת הציונות הדתית שני הערכים נקשרים בציוויים דתיים מחייבים . הגאולה קשורה למצוות יישוב הארץ והחזרת השכינה לציון , וההצלה קשורה למצוות , כגון צדקה ופדיון שבויים הנובעות מתוך ערבות יהודית הדדית . נבדל מזה המחנה החרדי ) אגודת ישראל , פועלי אגודת ישראל , ) שהיה בידיו כדי להתמקד בדרישות לעזרה ולהצלה מתוך שלילתו את "דחיקת הקץ" הציונית . התנועה — דרכה , מעמדה ומצבה הכספי תנועת " המזרחי" העומדת ביסוד הציונות הדתית הוקמה בתחילת המאה העשרים בניסיון לשלב ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן