הציונות הדתית בארץ ישראל והשואה: הממד המושגי וההקשר ההיסטורי

דן מכמן ספר זה מטרתו להציג באמצעות תעודות מקוריות את העמדות והפעילויות של הציונות הדתית בארץ ישראל ואת שליחיה ופעיליה בגולה לנוכח השואה בתקופת השנים . 1945-1939 לכאורה זו הגדרה לאקונית וטכנית , המדייקת בתיחום הכרונולוגי והקונצפטואלי של הנושא . ואולם המושג " השואה" והגדרת הזמן " 1945-1939 " טומנים בחובם מציאות היסטורית ובעיה קונצפטואלית מורכבות שראוי להבהירן , ולכך יוחדו הדברים שלהלן . המונח "השואה" והגדרתו המחקרית והעממית המילה " שואה" מקורה במקרא , ומשמעותה ' אסון' ולעתים – ' אסון בלתי צפוי' " ( ומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבוא , " ישעיה י , ג . ) בהוראתה זו היא שימשה בעברית לאורך הדורות וגם לנוכח השלטון הנאצי ומעלליו – מאז עלייתו של אדולף היטלר לשלטון בגרמניה 30–ב בינואר – 1933 אנו מוצאים שימוש בה בשיח העברי בארץ ישראל . עם הזמן ובהיוודע המעשים החמורים של השלטון הנאצי כלפי היהודים , נטענה המילה " שואה" במשמעויות נוספות , עד כי בתום ימי המשטר הנאצי היא התייחדה ל"השואה" בה"א הידיעה , כלומר : 'האסון הגדול . ' ואולם , המושג העברי " השואה" לא היה היחיד ששימש – ומשמש היום – לציון גורל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן