בפתח הספר

עם פרסום ספרי – בין הצלה לגאולה : הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה — קיבלתי על עצמי בעצה עם ראש המכון לחקר השואה ע"ש פינקלר באוניברסיטת בר–אילן , הפרופ' דן מכמן , להשלים את המפעל על ידי הוצאת קובץ מקורות . אי הימצאותו של קובץ מקורות כזה שומט בסיס עובדתי מוצק לדיונים המתנהלים בציבוריות הציונית–הדתית על פעילות המגזר הציוני–הדתי לנוכח השואה . דיון זה התנהל בחלקו גם בהשפעת עמדותיהם של חוגים מצומצמים של פעילי התנועה מקרב שארית הפליטה , שהגיעו לארץ לאחר מלחמת העולם השנייה , והתקשו לקלוט את כוחם הזעום – מבחינה פוליטית וכלכלית כאחד – של היישוב בכללו ושל התנועה הציונית–הדתית בפרט , בייחוד במחצית הראשונה של המלחמה . דומה שרק האותנטיות של מקורות ראשוניים יכולה להציג את הפער בין ציפיותיהם של הנצורים לבין ההיענות המצומצמת של היישוב ושל תנועתם באופן המאוזן ורב–הצדדי ביותר . לשיח הכללי בנושא היישוב לנוכח השואה נוסף לפני מספר שנים קובץ תעודות – בין מגן דוד לטלאי צהוב : היישוב היהודי בארץ ישראל ושואת יהודי אירופה – בעריכת דינה פורת ויחיעם וייץ ) ירושלים תשס . ) ב" אולם השיח הכללי אינו מאפשר ראייה כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן