תוכן העניינים

בפתח הספר 7 מבואות הציונות הדתית בארץ ישראל והשואה : הממד המושגי וההקשר ההיסטורי מאת דן מכמן 15 תנועה של בניין ציוני דתי לנוכח סכנה של כיליון יהודי – לבטים ומעשים מאת חוה אשכולי וגמן 25 התגובות לשואה כביטוי של תודעה ציונית דתית בימי משבר מאת דב שוורץ 57 תעודות פרק ראשון : שנת 67 1939 פרק שני : שנת 107 1940 פרק שלישי : שנת 182 1941 פרק רביעי : שנת 233 1942 פרק חמישי : שנת 301 1943 פרק שישי : שנת 409 1944 פרק שביעי : שנת 483 1945 מפתח קיצורים 501 נספחים רשימת התעודות 505 אישים – ציונים ביוגרפיים 519 ארגונים , מוסדות ומושגים ) רשימה חלקית ( 539 מראי מקום 543 מפתח שמות וגופים 553  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן