ערבות יהודית במבחן הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה ‭(1945-1939)‬ קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות

במבחן קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה ) 1945-1939 ( חוה אשכולי וגמן הוצאת אוניברסיטת בר-אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן