ביבליוגרפיה

ספרות עברית אפלפלד , אהרן . . 1971 העור והכותונת , תל אביב : עם עובד . אפלפלד , אהרן . . 1979 מסות בגוף ראשון , ירושלים : הספרייה הציונית . אפלפלד , אהרן . . 1980 מכוות האור , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . אפלפלד , אהרן . . 1989 קאטרינה , ירושלים : כתר . אפלפלד , אהרן . . 1997 מכרה הקרח , ירושלים : כתר . אפלפלד , אהרן . . 1999 סיפור חיים , ירושלים : כתר . אפלפלד , אהרן . . 2001 ליש , ירושלים : כתר . ספרות העולם בורחס , חורחה לואיס . . 1975 גן השבילים המתפצלים : טקסטים קצרים , סיפורים , מסות תרגום י' ברונובסקי , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . בורחס , חורחה לואיס . . 1998 בדיונות , תרגום י' ברונובסקי , תל אביב : הקיבוץ המאוחד . בורחס , חורחה לואיס . . 2000 ה אָ לף , תרגום י' ברונובסקי , תל אביב : הספרייה החדשה . מרדוק , אייריס . . 1973 הנסיך השחור , תרגום ח' גליקשטיין , תל אביב : זמורה ביתן . מרדוק , אייריס . . 1978 הים , הים , תרגום ח' גליקשטיין , תל אביב : זמורה ביתן . קפקא , פרנץ . . 1992 [ 1925 ] המשפט , תרגום א' כרמל , ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן . קפקא , פרנץ . . 1994 [ 1903 1907 ] תיאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן