תמונת מסע השיירה בנובלה "ליש" בזיקה לחייו של אפלפלד

המרחב האוסטרו הונגרי שבו גדל קפקא דומה למרחב שבו גדל אפלפלד , וכן משותפים להם היעדר השפה והכמיהה המתמדת למקום בעולם , לביתיות שאבדה 25 או לא הייתה מעולם . הדמיון בין שני הסופרים הללו הוא אפוא במרחב הגאוגרפי 23 פאול , . 1990 . 59-40 , 38-1 : 1991 , Cooper 24 25 על הדמיון בין בתי הגידול של קפקא ואפלפלד ראו מאמרו של יעבץ , . 1997 שבו הם גדלו , ביחסם לשפתם שאינה שפת אמם ובחיפוש מתמיד אחר מקום בעולם , 26 מתוך תודעת השבר והרסיסים של הגורל היהודי . אפלפלד מבקש לדלות באמצעות הספרות את זהותו מתוך רסיסי השפות וקרעי הזיכרונות שנותרו מילדותו . הוא חושף את תפקידו כמתבונן וכשומר , כמגלה מחדש וכמציל מאפר את ילדותו , משפחתו , ביתו והריסות חייו – תפקיד שהוא ממלא בהקשר אישי , אך גם בהקשר יהודי כללי . אפלפלד מתאר חלומות שיסודותיהם חוזרים ומופיעים ביצירותיו . בדומה לקפקא , המתאר את חזיון הלילה היורד עליו פתאום , הוא מתאר חוויות הארה אלו כמראות 27 שכמעט כופים עצמם על העין . היצירה ליש היא פיתוח של תמונה מיתית העושה שימוש בדימוי המסע של השיירה היהודית – תמונה של אנושי ת רוויה בחטא ובקטנוניות , המגיעה לכדי א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן