"טלן, אכבר, אורביס טרטיוס"

יצירה זו היא סיפור בלשי העוסק בשני אנשי תרבות המתחקים אחר מקורה ומשמעותה של חברה החיה על כוכב אחר – חברה שעל אודותיה הם קראו במהדורה . 301-299 : 2004 , Baker 26 27 הסיפורים נמצאים במהדורה הספרדית : . 549-533 , 460-456 , 441-433 : 1974 , Borges בדיון זה נעשה שימוש בתרגומו המאוחר של יורם ברונובסקי לבורחס , בדיונות . ( 1988 ) הסיפורים מצויים גם בקובץ מוקדם בתרגומו של ברונובסקי , גן השבילים המתפצלים . ( 1975 ) כלשהי של האנציקלופדיה " בריטניקה . " מסעם מוביל את השניים אל חבורת הוגים אידאליסטים וספקנים שייצרה את קורות חייה המדומים של אותה חברה . עמדותיה היסודיות של חברה זו מבוססות על אידאליזם המכחיש את התפשטותם של הדברים במרחב , וכך נשלל למעשה מושג הזהות המקובל בכדור הארץ . לפני הקורא מוצגת מעין תמונת מראה מכוונת של הפילוסופיה המערבית ושל דרכי ההבנה העצמית המסורתיות . פתרון התעלומה חושף את העולם המדומיין כפונקציה של פנטזיה הקיימת במוחה של חבורת יוצרים המוכרת לכל מי שבקי בפילוסופיה של המערב . תחושת המסתורין מחריפה כאשר חפצים ריטואליים מאותו עולם מתחילים להופיע בכדור הארץ . הבנת התמונה ומשמעות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן