המקרה של "עיוור האספקטים"

עולה כעת השאלה : האם יכולים להיות בני אדם שחסרה להם היכולת לראות משהו בתור משהו – ולמה יהיה דומה הדבר ? אילו תוצאות יהיו לכך ? האם אפשר להשוות פגם זה לעיוורון צבעים או להיעדר שמיעה אבסולוטית ? נקרא לזה " עיוורון האספקטים" – כעת נבדוק מה יכולה להיות משמעות הדבר ( מחקר מושגי . ( האדם עיוור האספקטים לא יראה את האספקטים מתחלפים . אבל האם אמור הוא גם לא להכיר שהצלב הכפול מכיל צלב שחור וצלב לבן ? וכך , אם יאמרו לו " הראה לי צורות המכילות צלב שחור בין הדוגמות הללו , " האם יוכל לעשות זאת ? לא . הוא מוכרח לדעת זאת ; אך הוא לא יאמר : "עכשיו זהו צלב שחור על רקע לבן " ! האם הוא אמור להיות עיוור לדמיון שבין שני פרצופים ? וכן עיוור לזהותם או לזהותם בקירוב ? זאת איני רוצה לקבוע ( הוא מוכרח להיות מסוגל לבצע פקודות כגון " הבא לי משהו שנראה כמו זה . ( " ! האם הוא אמור להיות בלתי מסוגל לראות סכמה של קובייה בתור קובייה ? אין צורך להבין מזה שהוא לא יהיה מסוגל לזהותה כייצוג ( למשל , שרטוט עבודה ) של הקובייה . אך עבורו היא לא תקפוץ מאספקט אחד לאספקט אחר . [ ... ] יחסו של " עיוור 15 האספקטים" אל תמונות יהיה ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן