חלק שני יישומים ספרותיים של שינוי ה"ראייה בתור" על רקע סוגיות בולטות בספרות המאה העשרים