תפיסותיה של מרדוק מול ההגות המוסרית הליברלית והעמדה הקהילתנית

בהתבסס על תפיסת המטפיזיקה האנטי טוטלית , הגותה של מרדוק מציעה חלופה הולמת לגישה ליברלית העוסקת במוסריות ובסובייקט – גישה העומדת בבסיסן של תפיסות דוגמת האקזיסטנציאליזם והביהביוריזם הלשוני . עמדות אלו אינן מצביעות על הזיקה שבין השיטה המוסרית שהן מקדמות לבין תפיסה מטפיזית ליברלית בעלת 39 מאפיינים פרוטסטנטיים . במאמרה " מטפיזיקה ואתיקה" מרדוק דנה בין היתר בשיטות המוסריות שפותחו 40 באנגליה במחצית הראשונה של המאה העשרים . תפיסות אלו עסקו בבחירות המוסריות המוצדקות באמצעות פנייה לעובדות יום יומיות ; הן הציגו מודל המבטא את ערכי המוסר של חברה ליברלית , אך למעשה ביקשו להציג מודל ניטרלי של 41 מוסריות בכלל . לעומתן , השיטות האקזיסטנציאליסטיות זיהו מוסריות עם פעילות אותנטית והתנגדות מתמדת להגדרה מבחוץ , וכך ניתקו את הקשר בין היחיד לבין תמונה טרנסצנדנטית כלשהי . כך נחסמה האפשרות של הסובייקט לפנות למערכת מטפיזית המצויה מעבר לפרט , מערכת שביכולתה להעניק מובן לתהליך המוסרי 38 שם : . 88 . 95 , 67-65 : 1999 , Murdoch 39 40 מהלכיו של מאמר זה העניקו השראה לקבוצה רחבה של הוגים קהילתניים שונים זה מזה באופיים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן