פרק א לודוויג ויטגנשטיין "ראייה בתור", "זריחת אספקט" ו"דמיון" בהגותו