חלק ראשון "זריחת אספקט" ו"ראייה בתור" בהגותם של ויטגנשטיין ומרדוק