תודות

ספר זה הוא עיבוד של עבודת דוקטור שכתבתי בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בהנחייתם של פרופ' אבישי מרגלית וד"ר צחי זמיר ושאושרה בשנת . 2009 עזרתם ותמיכתם לאורך הדרך היו משמעותיות והכרחיות ואפשרו את השלמתו , ואני מבקש להודות להם על כך . תודתי נתונה גם לפרופ' עדי צמח , אשר הנחה את העבודה בשלביה הראשונים ונאלץ לפרוש מהנחייתה מסיבות בריאותיות . תודה רבה לד"ר גדעון עפרת ולפרופ' יובל לוריא אשר קראו , העירו ותרמו רבות לפיתוח הבנתי בנושאי המחקר העומדים במרכז הספר . כמו כן , אני מודה לפרופ' משה הלברטל ולפרופ' מנחם לורברבוים אשר תמכו בי ועודדו אותי , קראו פרקים והעירו את הערותיהם המחכימות . תודות לפרופ' אבי שגיא , לפרופ' דניאל אברמס , לד"ר הילי רזינסקי , לאייל דוננפלד ואמיר קוניגסברג , אשר קראו את הפרקים המתהווים ותמכו בי לכל אורך הדרך . תודה מיוחדת לירון דוד , שערך את העבודה ואת הספר – בלעדי עזרתו החשובה כתיבתם לא הייתה מסתיימת . תודה לד"ר סיני רוסינק ולד"ר מרב מאק אשר סייעו בשלבים האחרונים של הכנת הספר להוצאה לאור . תודה גם למכון הרטמן על תמיכתו בי בשנים הקריטיות של כתיבת העבודה , ששימשה כאמור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן