ביבליוגרפיה - מפתח ספרות מחקרית ותורנית

מפתח ספרים ספרים בעברית א אורבך , אפרים אלימלך , בעלי התוספות : תולדותיהם , חיבוריהם , שיטתם , מהדורה חמישית , שני כרכים , ירושלים , תשנ ו " , ( 68 ) 272 , ( 127 ) 169 , ( 18 ) 146 , ( 22 ) 86 ( 12 ) 321 , ( 41 ) 286 , ( 30 ) , ( 29 ) 284 , ( 70 ) 273 אטלס , שמואל , נתיבים במשפט העברי , ניו יורק , תשל ( 68 ) 24 ת" איזנשטדט , שמואל , המשפט הרומאי , תולדותיו ותורתו , מהדורה שנייה , חיפה , תשכ ב " ( 88 ) 67 איזנשטין , אריה , יסודות והלכות בדיני מקרקעין , מהדורה שנייה , א-ב , תל אביב , תשנה"תשנ ( 53 ) 269 ו " איידלברג , שלמה , בנתיבי אשכנז , תשס א " ( 179 ) 180 אלבק , חנוך , מבוא למשנה , תל אביב , תשי " ט , הדפסה שישית , תשמ ( 13 ) 146 ג '' אלבק , חנוך , מבוא לתלמודים , תל אביב , תשכ " ט ( 4 ) 144 , ( 115 ) 72 , ( 32 ) 59 אלבק , חנוך , שישה סדרי משנה , מפורשים בידי ח ' אלבק , שישה כרכים , ירושלים ותל אביב , תשי -ב " תשי ( 22 ) 57 ט " אלבק , שלום , דיני הממונות בתלמוד , תל אביב , תשל , ( 39 ) 19 , ( 23 ) 16 , ( 4 ) 12 , ( 2 ) 3 ו" ( 42 ) 46 , ( 38 ) 45 , ( 5 ) 39 , ( 120 ) 32 אלבק , שלום , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן